REALIZE WHAT'S POSSIBLE™

VMware rešenja mogu pomoći i unaprediti rad na daljinu

Većina kompanija u svetu okreće se hybrid cloud platformama koje im omogućavaju bržu digitalnu transformaciju i usvajanje hiperkonvergentne infrastrukture.

Na jednostavnan način koriste se sve pogodnosti koje nudi tehnologija, što uključuje više cloud prostora, cross cloud tehnologiju i različite kombinacije unutrašnjih i spoljnih cloud platformi. Korisnici i njihove potrebe se razlikuju. Kod različitih korisnika zastupljene su različite tehnologije, inženjeri imaju različita znanja i iskustva. Sve su to faktori koji utiču na korisnike prilikom odabira tehnoloških rešenja. VMware je u jedinstvenoj poziciji da putem svojih partnera svojim korisnicima obezbedi podršku i podjednak kvalitet i podršku u celini.

Rad na daljinu postaje naša svakodnevica i tehnologija je svakako u službi i funkciji toga. VMvare pruža tehnologiju za sigurnu, skalabilnu digitalnu infrastrukturu. Shvatite mnoge prednosti omogućavanja podržavajuće kulture raspodeljene radne snage za danas i sutra.

Zahvaljujući VMware Workspace ONE, radno osposobljavanje i rad od kuće na sopstvenim računarima može biti siguran, jednostavan i može biti pozitivno iskustvo za zaposlene.

Unapredite i obezbedite bolji poslovni kontinuitet uz VMware rešenja.